Volontiraj i nauči nešto novo!

Postavite komentar

Naša omladinska organizacija poziva mlade i zainteresovane pojedice da budu naši volonteri u preiodu MAJ i JUN JUL  AVGUST !

 

Ideja je sažeta u činjenici da mladi entuzijasti koji žele da učestvuju u programima radionica i ostalim aktivnostima koje se mogu ostvariti kod nas upravo u priodu školskih raspusta ispune svoje vreme korisnim saznanjima i interesantnim događajima za mladog čoveka.

Programe koji naši volenteri prolaze jesu:

  • Timski rad
  • Pisanje projekta
  • Realizacija projekta

Mladi stiču neformalna znanja i preporuke korisne za dalji angažman u zajednici ili profesionalnoj orijentaciji.

Naš višegodišnji rad i realizovani projekti sa iskustvima jesu garancija da želimo pozitivan razvoj mladih i zajednice!

Dobro došli u O.I.L!

Postavite komentar

Dobro došli na zvanični sajt Omladinske Inicijative Leposavić.

Ovde ćemo prezentovati naše ideje i aktivnosti koje imamo.

Pozivamo Vas da ostavljate komentare na naš rad kako bi svoj rad planirali na osnovu potreba zajednice.

Svi zainteresovani koji žele da se uključe na stavranju i realizaciji dobrih ideja imaju mogućnosti da se uključe bez obzira što naša organizacija nosi prefiks „Omladinska“ pokušavamo da stvorimo novu pokretačku energiju kojom bi se unapredila sredina i okruženje.